10 KASIM’A KADAR, KUAD GALERİ (AKARETLER)

Sergiye katılan Gül Çağın, Sam Durant, Tracey Emin, Roni Feldman, Shaun Gladwell, Nicolas Grenier, Kio Griffith, William Kaminski, Jay Lizo, Marcos Lutyens, Claudia Parducci, Chad Person ve Max Presneill, siyasal içerikli konuları irdeleyerek tehlikeli konuları gözden geçiriyorlar.

Bu konuların sivil haklar, yetkeye muhalefet, gelecekle ilgili söz sahibi olmak ve özgürlük kavramı olduğu dikkate alındığında enteresan bir meydan okuyuşla karşılaşacağımız anlaşılıyor.