Zeynep Bolat’ın küratörlüğünü yaptığı “Eternity of Nature and Soul” (Doğa ve Ruhun Sonsuzluğu) sergisi, genç sanatçı Elif Koyutürk’ün bir tür güncesi niteliğinde. Gezgin bir kadın sanatçının yakaladığı, karşıtlıklara dikkat çeken enstantaneler. Sergilenen resimler, bir yandan insanı ve doğayı iki farklı gerçeklik olarak ele alırken, diğer yandan da insan ve doğa arasındaki etkileşim ve diyalog sorunsalına da eğilmekte – insanın doğayla içiçeliğinde yaşanmakta olan dönüşüme işaret ederek.

avusturya-kultur