Hoş bir rastlantı eseri, “Cumhuriyet: Yeni İnsan Yeni Hayat” sergisini tamamlayıcı sayılabilecek bir sergi “Arşivi Parçalamak: Bir Osmanlı Ailesinde Temsil, Kimlik, Hafıza”. Sergi, Osmanlı döneminin sonundan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına, yani 1900-1940 dönemine odaklanıyor ve üç kuşağı kapsayan Said Bey Arşivi’ni gözler önüne seriyor. Temsil, kimlik ve hafızanın izini bu aile özelinde süren sergi, ailenin hafızasının, erken cumhuriyetin ulusal anlatısıyla nasıl iç içe geçtiğini inceliyor. Ayrıca biyografi ve tarih yazımının olanakları ve engellerini tartışmayı, bunları olduğunca şeffaflaştırmayı amaçlıyor. “Arşivi Parçalamak” bir tarih ve arşiv sergisi olduğu kadar bir tarih yazımı arşivcilik sergisi de…

21 Ocak-23 Mart 2014 arası, SALT Galata.