Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 90. yıl dönümü anısına gerçekleştirdiği “Düşler, Gerçekler, İmgeler: Modern Türk Resminde Cumhuriyet İmgesi” sergisinde,  modern  Türk resim sanatından örnekler ve imgeler üzerinden yakın dönemin tarih okumasını yapıyor.

 

9 Ekim  – 10 Kasım 2013 tarihleri arasında ziyarete açık kalacak  “Düşler, Gerçekler, İmgeler: Modern Türk Resminde Cumhuriyet İmgesi” sergisi; Avni Arbaş, Nuri İyem, Abidin Dino’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Cihat Burak’tan Turan Erol, Nedim Günsür Yüksel Arslan’a uzanan geniş dağılımlı seçki, Kuvayi Milliye yılları, köy yaşamı, göç, gecekondulaşma ve kentleşme, modern yaşamın yalnızlaşan bireyleri ile geçmişi yorumlama gibi alt temaları içererek, plastik sanatlar aracılığıyla Cumhuriyet tarihimize bir bakış sunuyor.

 

Modern resim sanatı açısından bakıldığında, üslup değişimlerinin, tarihsel kırılma eşiklerine denk düştüğü görülebilir. Büyük kıta savaşları, ekonomik krizler, göçler, çevre kirlenmesi vs. gibi sorunların her birisi, başlı başına sanata yön verecek kültürel malzemeyi üretme potansiyeline sahiptir. 20. yüzyılın ilk çeyreği içinde böyle bir potansiyel, Osmanlı’nın çöküşüyle günışığına çıkmış, yaratıcı gücünü Cumhuriyet’in modern imgelerini belirleyecek yönde sergilemiştir.

 

Ekrem Işın küratörlüğünde hazırlanan, Cumhuriyet tarihimizin çeşitli dönemlerini, tarihin, toplumbilimin ve resim sanatının süzgecinden geçirerek farklı bir yaklaşımla okumayı amaçlayan “Düşler, Gerçekler, İmgeler: Modern Türk Resminde Cumhuriyet İmgesi” sergisini, Kasım ayında Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek bir başka Cumhuriyet sergisi izleyecek.

 

21 sanatçıdan, 63 adet resmin yer aldığı “Düşler, Gerçekler, İmgeler: Modern Türk Resminde Cumhuriyet İmgesi” sergisi 10 Kasım 2013 tarihine kadar ziyarete açık kalacak ve “Uzun Cuma” kapsamında her Cuma 18.00 – 22:00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.