Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) Kruşcev’in 1955’teki iktidarından 1980’lere kadar uzanan süreçte mimarlık ne yönde gelişmişti? Bir zamanlar birliği oluşturan 15 cumhuriyetten derlenen örneklerin yer aldığı sergide, yerel mimarların 1960 ve 1970’lerdekisıradışı uygulamalarından 1980’lerdeki “Kağıt mimarlığı” hareketinin eleştirel yaklaşımına uzanan geniş bir dönemin ürünleri inceleniyor. Bu bağlamda mimariye dair maket, proje kitabı, çizim, eskiz, fotoğraf ve filmlerle efemera’dan meydana gelen seçki, öncelikle SSCB’nin, özellikle de Rusya dışındaki cumhuriyetlerin kendine özgü deneysel mimarlıklarını ortaya koyar nitelikte. Sergi, farklı bir toplum inşa etme idealinde mimarinin oynadığı rolleri de gözler önüne seriyor.

 

11 Ağustos’a kadar, SALT (GALATA)