İnsan, politik iktidar tarafından tanımlanan sınırları, toplu halde ve aynı anda ihlal ederse, oluşan yeni tanımsız alanda kendisiyle, toplumla ve iktidarla nasıl ilişkilenir? Sınırların ortadan kalktığı geçici durumlar, uzun vadede sınırların varlığını güçlendirir mi?
Güncel toplumu işler kılan dengelerin korunması, sınır ihlallerine olanak tanınmasıyla mümkündür. Ayinler, karnavallar, çeşitli grupların yürüttüğü ritüeller buna örnek gösterilebilir. Bu uygulamalar bugün de gündelik görünümlerde varlığını sürdürmektedir.
Kara Düzen çağdaş yaşamda iktidar tarafından bastırılan sınır ihlali geleneğinin değişken varlık alanlarını görünür kılmakla ilgileniyor. Bu yolla toplumsal dengeleri tartışmaya açmayı amaçlıyor.

2 Haziran 2014, 20:30
İkincikat – Karaköy , Karaköy
35 TL / Öğrenci: 25 TL
Performans Tasarımı: Kolektif
Bağlam ve Dramaturji: Şafak Ersözlü
75′ sürer; ara yoktur.