Yalnız, adından da anlaşılacağı gibi, bütün öfkesi, şüpheciliği, başkaldırısı ve yaratıcılık potansiyeliyle yalnızlığın, bir başınalığın değişik veçhelerini konu edinen, hırpani olduğu kadar renkli ve sinematik tek kişilik bir oyun. Oyunun yazar ve yönetmeni Wajdi Mouawad, aynı zamanda doktora öğrencisi Harwan rolünde sahnede, seyirciyle burun buruna… Zihninin içine hapsolmuş Harwan, hayran olduğu tiyatro yönetmeni Robert Lepage külliyatı üzerine “hayali olanın sosyolojisi” adlı bölümde tezini yazıyor.

Yazan, Yöneten ve Oynayan: Wajdi Mouawad

25 Kasım 2017 20.30
Zorlu PSM- Drama Sahnesi, İstanbul