Çevrenin sesine kulak vermeye hazırlanın. Bugün Dünya çapında Çevresel Grev başlıyor. 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg ‘in öncülük ettiği bu grev, dünyanın her tarafında farklı etkinlikler ile gerçekleşiyor olacak.

23 Eylül’de New York’ta yapılacak olan ve genç iklim aktivisti Greta Thunberg’in de katılacağı Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi öncesinde iklim aktivistleri eyleme hazırlanıyor. Çocuklar ve gençlerin başını çektiği eylemler için 20-27 Eylül tarihleri “Küresel iklim grevi haftası” olarak belirlendi.

117 ülkede 2500 iklim grevinin gerçekleştirileceği eylemlere Türkiye’den de oldukça yoğun bir katılım bekleniyor. “Sıfır Gelecek” adı altında bir araya gelen yaşam savunucuları bugün ve sonrasında gerçekleşecek etkinliklerle iklim krizini ülke kamuoyunun gündemine taşıyacak, yetkilileri kadar sıfır karbonlu bir geleceğe yönelik somut adımlar atmaya çağıracak.

“Ya sıfır karbon gelecek ya da sıfır gelecek” mottosuyla hareket eden Sıfır Gelecek’in eylemler boyunca yetkililere sunacağı talepleri ise şöyle:

• İklim krizini gerçekte olduğu gibi, yani bir acil durum olarak ele alın ve “iklim için acil durum” ilan edin.
• İnsan kaynaklı bir iklim felaketini önlemek için, sıcaklık artışı sanayi devrimi öncesi zamana göre maksimum +1,5 ° C ile sınırlandırın.
• Fosil yakıtların ve iklimin tahribatının tüm finansmanlarını derhal sonlandırın.
• Sera gazı emisyonunun en önemli kaynaklarından biri olan termik santral projelerini canlı yaşamı daha fazla tehdit etmeden acilen durdurun.
• Yenilenebilir enerjinin gelişimi için tüm engelleri kaldırın ve herkesin temiz, yenilenebilir enerjiye erişebilmesi için finansman programları oluşturun.
• İklim adaletini sağlayın.
• İnsanların ve tüm canlıların sağlığını olumsuz etkileyen, ekosistemi tehdit eden, toprakta olması gereken karbonun atmosfere salımına neden olan endüstriyel tarım ve hayvancılık yerine, doğa dostu üretim yöntemleri teşvik edin.
• Ölçeği ve gerekçesi ne olursa olsun doğaya zarar veren, akla, bilime dayanmayan her türlü kentsel-kırsal projeyi durdurun. Güçlü toplu taşıma sistemleri ve sıfır emisyon taşımacılığın uygulanmasını sağlayın.
• Dünyanın ciğerlerine saygı gösterin ve ormansızlaşmayı sonlandırın. Yerli halkların ve yerel toplulukları topraklarının hakimi olarak kabul edin. Ormansızlaşmış alanları yeniden ağaçlandırın. Nesli tükenmekte olan türleri koruyun ve bu konuda sürdürülebilir çalışmalar yapın.
• İklim krizinin nedenleri ve etkileri hakkında ekonomik ve politik düzeyde doğru bilgi verin. Bu doğrultuda toplum bilinçlendirme çalışmalarına öncelik verin. Okullardaki müfredata iklim krizini dâhil edin.