Ülkemizde yer alan neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş 10 yapı.

Afrodisiastaki-Tetrapylon

Image 1 of 10

Afrodisias'taki Tetrapylon (dört kapı)