”Tuhaflıklar defteri” atölyesi 07-10 yaş arası çocukların insanoğlunun tarih boyunca yaptığı resimleri abartılı bir şekilde kendilerine özgü bir bakış açısıyla özel olarak tasarlanmış defterlerine  resmetmesi amaçlanmıştır. Atölye 11 Ağustos 13.00-14.00. İstanbul Modern’de!