Güçlü besteler, yoğun doğaçlamalar, yüksek sesler… İngiltereli caz-rock topluluğu Troyka Salon İKSV’de, Biletler Biletix’te.

6 Mayıs 2015, 21:30
Salon İKSV , Şişhane