yaşam

TEZ – ANTİTEZ – SENTEZ

Ressam ve heykeltıraş Selim Turan tez, antitez, sentez kavramlarını yaşamı ve sanatıyla yan yana getirirken, Doğu-Batı kültürleri arasında ilk bakışta anlaşılam...