salt galata

İŞVEREN SERGİSİ

SALT tarafından geliştirilen ‘İşveren Sergisi’, 1930’lardan 2010’lara Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir ve İstanbul’da özel kesim ya da kamu kesiminden sipariş ...

BOŞ ALANLAR – SALT GALATA

Boş Alanlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküp Cumhuriyet’in kurulduğu dönemden American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) arşivindeki belgeleri...

RESSAM SABİHA RÜŞTÜ

Sabiha Rüştü Bozcalı’nın yaşamını, SALT Araştırma'ya bağışlanan arşivi ve şimdiye dek kapsamlı olarak incelenmemiş üretimi üzerinden irdeleyen sergi, SALT Galat...