sakıp sabancı müzesi

ORYANTALİZMİN 1001 YÜZÜ

S.Ü Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), oryantalizmi çok yönlü bir bakış açısıyla mercek altına alacağı yeni sergisiyle Batı’nın Doğu’ya bakışını incelemeye ve iki tara...