Uygur kardeşler yine güldürecek!
Hassta Etme Adamı, altı skeçten oluşan ve sağlık meselelerini bir bütünlük içinde, hem doktor hem hasta perspektifinden anlatan bir tiyatro oyunu. Doktora şiddet, aile hekimliği, diyetisyenlik, tıp balosu, ambulans, doğumhane gibi başlıklar üzerinden sağlık sektörünü hicvederek çeşitli durumları anlatmaya çalışan bir komedi.

Tüm bu kahkahanın altında ise aslında hem hastalar hem de doktorlar için hazırlanmış cümleler var.