Şubat ayı bitmeden ziyaret etmeniz gereken sergileri sizler için seçtik…

İçime Sakladığım Boşluk
Sergi, bir arayışın hikayesini anlatıyor. Yunan mitolojisine göre Zeus insanları ilk olarak sırtlarından biribirine yapışık olarak yaratmıştır. Giderek güçlünen insan, Zeus’a şükretmeyip kendi düzenini kurmaya kalkınca Zeus onlara bir ceza verir ve onları biribirinden ayırıp parçalarını dünyanın farklı yerlerine atar. İnsan da hayatı boyunca kaybettiği diğer yarısını arar. Peki nerededir diğer yarımız? Ona bir gün ulaşmamız mümkün mü? Bulabilenler var mı? Sergi bu 3 ana eksende şekilleniyor. Çalışmalarda bir arayışın izlerine rastlarız. Her ruh hayatı boyunca kendini tamamlamak için mücadele ederken, bu arayış sırasındaki buluntular, rastlantılar, imge ve boşluklar farklı anlatım şekilleriyle bir arada yer alır.
Haydar Akdağ, Hüseyin Rüstemoğlu, İskender Giray, Melike Uçku, Müge Ceyhan, Sadık Arı ve Seda Oğurtanı’nın çalışmalarının yer alıyor.

Tarih: 17 Şubat’a kadar
Adres: GaleriBu
Şahkulu Mahallesi, Serdar-ı Ekrem Sok. No:11, Beyoğlu

1 2 3 4 5