“Zaman hiç kaybolmaz, kaybolan biziz” (Paul Claudel)

Zaman.. zaman değil, insanlar kaybolur; Fakat sanatın ve sanatçının yazgısı ilelebet yaşamak yönündedir. İlkçağda tarih öncesi döneme ait izler bulunan Altamira Magarası, o dönemi ve insan hikayelerini bize tarihsel bir belge olarak sunar. Daha sonraki zamanlarda da önemli ressamlarca sunulan eserler hala o dönemleri yansıtan ve kalıcılıkları hep var olacak olan zaman karşısında gücünü bellekte iz bırakarak da devleştirmişlerdir.

“Stories Of Lost Time” sergisi, 27-31 Temmuz tarihleri arasında Bodrum Herodot Kültür Merkezinde sanatseverleri bekliyor.