Sergi ve Film Gösterimi – Savaş Karşıtı Bir Toplum: Duhoborlar


Film gösterimi

10 Ekim Cuma, 18:00
“Ruh Güreşçileri Duhoborlar”
2014, 40 dk.
Proje, Araştırma ve Yapım: Vedat Akçayöz
Yönetmen: Yalçın Yelence

Fotoğraf Sergisi

10 – 31 Ekim 2014
Açılış: 10 Ekim Cuma, 19:00

Uzun yıllardır Kars bölgesindeki çok kültürlü tarihsel miras hakkında araştırmalar yürüten Vedat Akçayöz, Güney Kafkaslar ve Kars yöresinde yaşamış ve daha sonra çeşitli ülkelere dağılmış bir topluluk olan Duhoborlar’ın izini sürüyor. Akçayöz’ün Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle beş ülkede çektiği fotoğraflar ve uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinde birinci olan, “Ruh Güreşçileri Duhoborlar” filmi Tütün Deposu’nda görülebilir.

Rus kökenli pasifist dini tarikatın mensubu Duhoborlar, inanç prensipleri doğrultusunda devlet ve kilise otoritesini reddetmişlerdi. 1785’te bir Ortodoks piskopos tarafından “Kutsal Ruha karşı savaşanlar” anlamında Duhobor ismi verildi. Topluluk ismi benimsedi ve “Ruh için ve ruhla mücadele edenler” olarak yorumladı. 18. yüzyıl sonlarından itibaren çarlık ve Rus Ortodoks Kilisesi tarafından, sapkınlık ve pasifizm suçlamalarıyla sürgün edildiler. 1878’de Kafkasya’ya ve Kars bölgesine yerleşen Duhoborlar 29 Haziran 1895’te, Kars’ın Karahan köyü de dahil olmak üzere, Güney Kafkasya’nın üç noktasında silahlarını yakarak modern çağın belki de ilk pasifist protestosunu gerçekleştirdiler. Bunun ardından artan baskılara boyun eğmeyen Duhoborlar’a Lev Tolstoy, “Çağrı” adlı bildirisi ile dünya kamu oyunun dikkatini çekerek destek verdi. Ardından “Diriliş” romanının gelirini Duhoborlar’ın göçünü finanse etmek üzere kullandı. Tolstoy ve takipçilerinin yanı sıra, Quaker’lerin de desteğiyle nüfusun büyük bölümü Kanada’ya göç etti.
“Ruh Güreşçileri Duhoborlar” filmi de Duhobor tarihindeki hazin göçleri anlatmaktadır.

Kars Kültür ve Sanat Derneği & Serhat Kalkınma Ajansı