Usta heykeltraş Rahmi Aksungur’un beklenen kişisel sergisi 8 Ocak Salı günü Evin Sanat Galerisi’nde açılıyor.

Rahmi Aksungur, sergilerinde heykel – mekan ilişkisi kurduğu yerleştirmelerinin ortaya çıkardığı fiziksel ve tinsel etkilerle yeni deneyim alanları yaratıyor. Mekan, kütle ve biçimin ilişkisine önem veren Aksungur’un heykellerinde sıkça rastladığımız ızgara formundaki boşluklar kütleye transparanlık katarken, heykelin mekan ile olan iletişimini güçlendirir. Yapıtların bir çoğunun ortak noktası gündelik hayattan nesneler olmasıdır.

08 Ocak – 09 Şubat 2019
Evin Sanat Galerisi, İstanbul