Birbirinden bağımsız dört mekâna yerleştirilmiş tek bir sergi olarak “Pşisel Sergi“, “Psişe” (psyche) ve “kişisel” kelimelerinden türetilmiş bir isim. Vahit Tuna bu sergisinde öznel zaman ile nesnel zaman arasındaki farkılılıkları, bellek/kayıp  ve bilinç arasındaki mesafeleri kolektif olan üzerinden yeniden okuyor. Serginin dört farklı mekâna yerleştirilmesi izleyiciyi eş zamanlı olarak yapıt/zaman/mesafe/bellek kavramlarını yeniden okumaya teşvik ederken, alışageldik sergi izleme biçimlerinin dışında yeni bir deneyim alanı sunuyor. Pşisel Sergi nesnelerin sadece görsel taraflarına değil, ses, beden ve tin ilişkisine de dikkat çeken bir dergi.

Galerist, Alt Sanat Mekânı, Mars, Rem Art Space
7 Mart – 8 Nisan