Pera Müzesi Öğrenme Programları’nın, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergileri kapsamında yetişkinlere yönelik sunduğu “Sanatçı Atölyeleri” 22 Mart’ta başlıyor.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, farklı disiplinlerden sanatçıları, “Sanatçı Atölyeleri” bir araya getirmeye devam ediyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergilerinden ilhamla hazırlanan atölyelerde katılımcılar, “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar”, “Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramikleri” ile “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” sergilerini rehber eşliğinde geziyor, sanatçılarla tanışma ve onlarla birlikte üretim yapma fırsatı buluyor. Katılımcıların “Sanatçı Atölyeleri” kapsamında Berkay Tuncay, Gülşah Mursaloğlu, Sena Başöz ve Gabrielle Reeves ile çalışma fırsatı yakalayacağı atölyeler, 22 Mart – 06 Nisan tarihleri arasında sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşiyor.

Kesişen Dünyalar sergi kataloğundaki kelimelerden üretilebilecek yeni düzenlemelere odaklanan ilk atölye, sanatçı Berkay Tuncay’ı ağırlıyor. “Kesişen Dünyalarda Görsel Şiir” başlığı taşıyan atölyede katılımcılar, Görsel Şiir’in tarihsel gelişimini dinliyor, örnekleri hakkında bilgi ediniyor. Ardından atölyedeki üretimlerin koleksiyon ile ilişkisi üzerine bilgi alan katılımcılar, metin ile imge arasında ilişkiler kurmaya olanak tanıyan kelime kolajlarını oluşturuyor. Atölye, 22 Mart Cuma günü saat 19:30’da başlıyor.

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan yola çıkan atölyede tarih öncesi çağlardan günümüze kullanılan ölçü birimleri mercek altına alınıyor. Atölye ile ‘standart’ kavramı ile bu kavramın farklı çağlarda tezahüründe kullanılan formlar, imgeler, malzemeler ve bunların zamansallıkları inceleniyor. Sanatçı Gülşah Mursaloğlu eşliğinde 29 Mart Cuma günü 19:30- 21:30 saatleri arasında gerçekleşen atölyenin ilk bölümünde bu formlar, imgeler ve malzemeler üzerinden kalıcılık, geçicilik ve muhafaza etme kavramları tartışılırken, ikinci bölümünde koleksiyondan ilhamla ortaya çıkarılan imgelerle bakır rölyefler üretiliyor.

Sanatçı Sena Başöz’ün katılımıyla gerçekleştirilen “Kağıt Üzerine İzdüşümler: Kahveden Yansıyanlar” atölyesi, kahve kültürünün önemli bir parçası olan kahve falından esinleniyor. Atölye kapsamında katılımcılar, önce su ve mürekkep kullanarak soyut lekeler yaratıyor, ardından beyaz zeminle kontrast oluşturan bu lekeleri işleyerek objelere, hayvanlara ve sembollere dönüştürüyor, lekeler üzerinden gelecek tahayyülleri üzerine düşünüyor. Atölye, 5 Nisan Cuma günü 19:30- 21:30 saatleri arasında düzenleniyor.

“Suluboya ile İstanbul Manzarası” atölyesi, Oryantalist Resim Koleksiyonu’nda yer alan manzara resimlerinin incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına odaklanıyor. Atölye kapsamında sanatçı Gabrielle Reeves, katılımcılarla birlikte, renk teorisi, renk karıştırma ve uygulama süreçleri gibi temel çizim ve suluboya tekniklerini yaratıcı bir keşfe çıkıyor. Atölye, 6 Nisan Cumartesi günü saat 15:00’da başlıyor. Atölye sonunda elde edilen resim, oryantalist İstanbul resimlerinin renkli ve modern bir yorumunu oluşturuyor.