Bereketin ve çokluğun simgesi nar geçmişten bugünlere ulaşan bir geleneğin parçası. Peki, nar kırma geleneği nasıl ortaya çıktı? Yeni yıla girerken neden nar kırılır?

Orta Doğu ve Yunanistan’da yüzyıllar boyunca şifa amaçlı kullanılan nar aynı zamanda çeşitli inanış ve dinler için de değişik anlamlar ifade eden sembolik bir meyvedir. Budizm’de Nar, hayatın tüm olumlu etkilerinin özü olarak kabul ediliyor ve evlerinde nar figürü bulunan ailelerin her türlü kötülükten korunup, berekete kavuşacağına inanılıyor. Bu bereketin daha fazla yayılması ve kalıcı olması için ise özellikle yılbaşında yapılan bir gelene var: Nar kırmak. Yılbaşından önce (kimileri 21 Aralık’ta) bir tane nar alınır ve evin önünde hızla yere atılarak patlatılır.

Anadolu geleneklerinde evin içinde nar patlatılarak, parçalanan tanelerinin etrafa dağılmasıyla, eve bereket getireceği inancı bugün de bazı bölgelerde devam etmektedir.
Ayrıca Anadolu ve Orta Doğu’da evlilik törenleri sonrası, çiftlere doğacak çocuklarını temsilen nar taneleri yedirilmesi ve başlarına serpilmesi geleneği de yine aldığım duyumlar arasında…

Kaynak: hürriyet.com