İnsanların giyim-kuşam biçimiyle şehirleri karakterize eden yapılar moda ile mimariyi melezleyerek marka iletişimi sürecinin temel yapı taşını oluşturuyor.

2

Image 2 of 9