Ünlü yazar Amin Maalouf’un eşi Andree Maalouf’un Karim Haydar ile beraber hazırladığı “Dünden Bugüne Lübnan Mutfağı” Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı.

 

Amin Maalouf’un önsözünün de yer aldığı kitap, zengin bir geleneğin harmanlandığı, kolay bulunup rahat uygulanabilir malzemelerle yapılan yiyecek tarifleriyle ilgi çekiyor. Fettuş/fette, tebbule, mütebbel, humus, mudabbara, müceddere, menâkiş, kibbe, şeyhülmahşî, bedfine, muluhiye, maklube, siyyadiye, haytayla, mamul, Osmaliye/Osmaniye gibi bizim de birkaçını hemen tanıyacağımız yemek ve tatlıların hazırlanışı yararlı bilgiler eşliğinde anlatılıyor. Maalouf ve Haydar’ın hem ünlü hem de yeterince tanınmayan Lübnan mutfağı hakkındaki bu kitabı, Arap, Ermeni, Türk, Yunan, Hint dünyasından etkilerle var olmuş küçük bir Akdeniz ülkesinin kültür ve tabiat çeşitliliklerini de yansıtıyor.

 

YKY, 176 sayfa, 35 TL.