Çağdaş sanatçı Evren Erol’un 1500 parçadan oluşan “Kadim Zamanlardan” isimli heykel – ses enstalasyonu sergisi, insan ve mekan arasında yarattığı kusursuz geçişle şiirsellik barındırıyor. Erol, nesneleştirdiği doğayı ve insanı, nesnenin kendisi olan ağaçtan üreterek yola çıkmış. İnsanı merkez alan bütününden; farklı formlardaki parçaları ayrıştırarak spontane bir sezgisellikle uyarladığı kurgusunun mekanla bütünleştiği “Kadim Zamanlardan” sergisi, 23 Şubat 2019 tarihine kadar Etiler’de O Art’ta görülebilecek

17 Ocak – 23 Şubat 2019
O Art, İstanbul