“Hiçbir Yerden” sergisi, sanatçı Furkan Akhan’ın son dönem ürettiği resim çalışmalarını üç bölüme ayırıyor. Serginin ana çalışmalarından olan “gömlek” , sistemin zorladığı birey kadar yorgun ve bitkin bir halde karşımıza çıkıyor. “Düğmeler ve yakalar” kimliğin yok oluşu, özgürlüğün kısıtlanışı ve tek tipleşmeyi hissettiriyor. Serginin başlangıcında ve sonunda yer alan video çalışmaları ise, dış mekâna olan yolculukta bireyin sisteme dâhil olma ve mecbur kaldığı bu durumdan arınma anına şahitlik ediyor.

REM ART SPACE
2 Şubat – 3 Mart