Eğitim üzerine projeksiyonlar
Geçmiş yıllarda ticari yapılar ve turizm yapılarına odaklanan proje, farklı yapı türlerini eksen alarak, Türkiye çağdaş mimarlık ortamını belgelemeyi, yeni çalışmalar için zemin oluşturmayı hedefliyor
İstanbul Modern, VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin 3. sergisine ev sahipliği yapıyor. Geçmiş yıllarda ticari yapılar ve turizm yapılarına odaklanan proje dizisi, farklı yapı türlerini eksen alarak, Türkiye çağdaş mimarlık ortamını belgelemeyi, tartışmayı ve yeni çalışmalar için zemin oluşturmayı hedefliyor.

Bu yılki sergi; ziyaretçisini, eğitimle ilgili düşünmeye ve hayaller kurmaya çağırıyor. Eğitimi, okullardaki öğrencilerin ve atölyelerde zanaat öğrenen çırakların gözünden aktaran etkileşimli sergi; her bir bireyin ne kadar değerli olduğuna dikkat çekerek, eğitimin temel amacının kişinin yaşamını ve çevresini değiştirme gücünü göstermesini sağlamak olduğunu söylüyor. Bunu, kişilerin “orada olmayı” isteyecekleri ortamları kurarak güçlendirebileceğimize vurgu yapıyor. Eğitim-mekân ilişkisinin bu noktada büyük bir sorumluluk olarak ortaya çıktığını, eğitim anlayışlarının ve mekânlarının beraber ve iç içe düşünülerek kurulması gerektiği yaklaşımını ortaya koyuyor.

İstanbul Modern’in kısa süreli sergi alanında gerçekleşecek serginin küratörü Şebnem Yalınay Çinici, sergiyi tasarlarken “Eğitimin en iyisi, kendinden şüphe duyabilendir. Kişiye ne olması gerektiğini söyleyen değil, ne olmak istediğini sordurabilen ve o yolda ilerlemesini sağlayabilendir. Eğitim, özgürleşmenin yollarını mekânla işbirliğiyle arayarak ve açarak kendini de kişileri de daha güçlü var eder” düşüncesinden yola çıktığını belirtiyor.