Postmodern çağın kalabalıklarına ana rengini veren moda anlayışının retro stili olduğunu söyleyen sanatçı Aysel Alver’in kağıt bebeklerden yarattığı “dünyası,” yiten kimi özbelleklere eleştiri niteliği taşıyor. Neler ve kimler mi onlar?

1

Image 1 of 7

Neden son serginizin adı Retro?

Çalışmalarım; içinden geçmekte olduğumuz çağın kalabalıklarını anlatıyor. Ve bu çağın kalabalıklarını anlatmak istediğinizde, biçimde ve içerikte tüketim kültürüyle vücut bulmuş bir yapı çıkıyor karşınıza. Bu tüketim sürecini tetikleyen temel dinamiklerden biri de moda. Moda, bir yanıyla süreci dinamik ve sürekli kılarken öte yandan sürece kimliğini ve rengini verir. Postmodern çağın kalabalıklarına ana rengini veren moda anlayışı ise, retro stilidir. Kıyafetlerde, dekorasyonda, müzikte, sinemada, sanatta, sporda ve gündelik hayatın daha birçok alanında retro stilinin etkisini görmek mümkün. Dolayısıyla günümüz insanını anlatmak istediğim bu sergimde, içeriğe biçim veren ana rengi retro stili oluşturdu diyebilirim.