art ON Istanbul 15 Temmuz – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında “GELDİĞİM YER – GİTTİĞİM YÖN” isimli tematik grup sergisine ev sahipliği yapacaktır.

Bu sergi, başlığından da anlaşılacağı gibi, davetli sanatçıların erken ve son dönem çalışmalarından yapılan bir seçkiyi kapsıyor. Sanatsal üretimin bir süreklilik olduğu düşünüldüğünde, her yaratıcı sanatçının başlangıç noktası ile güncel olarak varlığını sürdürdüğü sanatsal duruş arasında bir takım ortaklıklar, dil ve konu benzerlikleri vardır. Bu ortak paydalar yaratıcı sanatsal üretimi, sıradan bir tekrardan çıkararak, farklı yaratım ve anlatım denemelerinin odağına yerleştirir. Serginin ismi ve kavramsal çerçevesi İlhan Berk’in “Atlas” (ilk yayınlanışı 1976) isimli şiir kitabından çıkış alınarak kurgulanmıştır.Modern Türk Şiiri’nin en önemli temsilcilerinden biri olarak değerlendirilen Berk, ana uğraşının yanı sıra resim, desen ve karalama çalışmaları da yapıyordu. Onun şiirleri ve resimleriyle birlikte kurgulamış olduğu “poetika”, sanatsal üretimin sürekliliği kavramına dayanıyordu. Bu da “başlangıç, devam” kavramlarına ivme veren bir yapının varlığına işaret etmektedir.“GELDİĞİM YER – GİTTİĞİM YÖN” sergisi, işte bu noktada, davetli sanatçıların erken dönem ve şimdiki zamana ait çalışmalarını bir araya getirerek izleyicilere “üretim sürekliliğindeki” değişim ve farklılaşmalarının kapılarını aralıyor.

Katılan sanatçılar: İlhan Berk, Seyhun Topuz, Kemal Seyhan, Christoph Rodde, Mezula Dragonetti, Hüseyin Aksoylu

 

15 Temmuz – 12 Eylül 2014
Art On İstanbul