Bir dedektif hikâyesi daha! S.S. Van Dine, insanüstü bir var­lık olan dedektifinin macerasını anlattığı bu kitabına da yüksek kültür düzeyini yansıtmaya çalı­şmış, işi dipnotlar koymaya kadar götürmüş. Bu bilgiler aynı zamanda has bir polisiye edebiyatı eseri okuyacağımızı da vurguluyor.