Başlıklarından da anlaşılacağı gibi bu seneki üç Türkiye’den Kısalar tematik derlememizden ikisi birbirinin içine geçiyor. Uzak ama Yakın ve Yakın ama Uzak derlemelerindeki kısaların hepsini birlikte düşündüğümüzde bazen sosyal, bazen fiziksel, bazen inanca dair, bazen duygusal, bazen cinsel, bazen politik, bazen kültürel sebeplerle, bazen de bunların birkaçının birden etkisiyle hemen yanı başımızdakilere ne kadar uzak olabildiğimizi, birbirimizi tanıyamadığımızı,anlayamadığımızı, ilişki kuramadığımızı, hatta bazen bunları yapmak için hiç de çaba harcamadığımızı ve uzak durmayı seçtiğimizi fark edebiliyoruz. Aynı zamanda da bize uzak gibi gözüken insanların, hayatların, ilişkilerin,duyguların, düşüncelerin, durumların, olguların ne kadar yakınımızda olabileceğine, bunlarla ilişki kurmayı denediğimizde ne kadar yakınlaşabileceğimize, aramızdaki mesafenin azalabileceğine de tanık olabiliyoruz. Her ne kadar bize bu duyguları hissettiren kısaları Uzak ama Yakın ve Yakın ama Uzak olarak iki ayrı derleme içinde programladıysak da,aslında biz de neyin yakın ama uzak, neyin uzak ama yakın olduğundan emin değiliz. Derlemenin başlıklarının yaratacağı kafa karışıklığı ile izleyicilerinde bir kısayı zihinlerinde sürekli bir derlemeden diğerine taşımalarının, hep birlikte mesafeleri sorgulamamıza vesile olmasını diliyoruz.

bu-arada

Image 1 of 6

Meanwhile / Bu Arada

Bir grup gerillanın Kürdistan dağlarında bir günlük yürüyüşünü sessizce takip eden deneysel bir film. Dağ, insan, hayat ve gelecek üzerine...

Yönetmen: SAVAŞ BOYRAZ

Gösterimler
15 Şubat 2015 18:00
kargART

17 Şubat 2015 14:30
Cinemaximum Fitaş Salon 1