Erinç Seymen’in “En Başa Dön” başlıklı sergisi azınlık kimliklerine atfedilen zanaatlerin ve mesleki ustalıkların, hem yaşam kalım gereci olarak işlevselliğini hem de toplumları şematize eden göstergelerle dönüşümünü tartışmaya açıyor. Sergide, aileden devralınan ve nesilden nesile iletilen zanaatlerin kültürel kimlikle olan ilişkisi inceleniyor. Bu arada okulun birinci ve ikinci katlarında ise Ahmet Doğu İpek’in “Günler” başlıklı ikinci kişisel sergisi devam ediyor. Sergide, 2016 Temmuz ayının sonlarında başlayan ve 2017 Mart ayına kadar devam eden bir süreçte her gün bir resmin eklenmesiyle büyüyen ve her bir resmin üretildiği günün hafızasını taşıdığı yaklaşık 120 siyah, soyut parça sergileniyor.

13 Mayıs’a kadar
Galata Rum Okulu, İstanbul