Sentimental Crowd-Duygusal Topluluk, sanatsal alandaki entellektüel tartışmaların Vakko’nun tarihçesi ile olan ilişkisinin düğüm noktasından yola çıkılarak hazırlanan bir sergi…

 

Sanat ile mimarinin diyaloğunu yansıtan sergi, beyaz kübik yapıdaki klasik sergileme anlayışının ötesinde Vakko Zorlu Center’ın kendine has mimari yapısı içinde Kasım ayı boyunca yer alacak.

Alain Souchon’un “Foule Sentimentale” adlı popüler şarkısından esinlenerek “Sentimental Crowd” ismini alan sergi, metropollerde yaşayan bireylerin karşı karşıya kaldığı gittikçe artan kentsel büyümeyi sorguluyor.

Küratörlüğünü Suela Cennet’in yaptığı ve çoğunluğu Fransız sanatçıların eserlerinden oluşan bu pop-up proje, aradığımız cevapları bulmamıza yardım ediyor.

Wim Delvoye’un Louvre müzesinde sergilenen “Suppo” adlı eserinin bir versiyonu, Daniel Firman’ın çevremizdeki varlık ve güçlere odaklanan eserleri, Ilies Issiakhem’in tablolarına yansıttığı uygarlık çalışmaları, Philippe Cognee’nin ölçeklendirilmiş şehir modeline benzeyen mermer enstalasyonu önemli eserler arasında yer alıyor. Tüm sanatçıların ortak özelliği olmakla birlikte Wim Delvoye ve Xavier Veilhan’ın eserlerinde ölçeklendirme kavramı ile kurdukları ilişki, konu üzerindeki sorgulamayı güçlendiriyor.