Otizm ile ilgili farkındalık oluşturmak ve otistik bireylerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede Nisan ayı boyunca tüm Dünyada otizmle ilgili yapılan etkinlikler yoluyla, otistik bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Otizm Dernekleri Federasyonu 7 yıldır Otizm Platformu olarak faaliyet gösteren ülke çapındaki 24 otizm derneğinin katılımıyla kurulmuştur.
Otizm Dernekleri Federasyonu yetişkin otizmlilerden, yeni teşhis alan otizmlilere kadar temel vatandaşlık gereksinimleri olan eğitim, sağlık, meslek edinme, çalışma, barınma, bakım ve sosyal hakları gibi Anayasa’dan başlayarak diğer yasalardan kaynaklı tüm hakların kullandırılması ve eksikliklerin düzenlenmesi yönünde Platform döneminde başlatılan tüm faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu konserden elde edilen gelirin tümü Odfed’e bağışlanarak ülkemizdeki otizmli bireylerin Anayasal haklarının tam olarak tanınması, hak ettikleri yaşam koşullarının oluşturulması yolundaki çalışmalarda kullanılacaktır.

Kapı Açılış: 21.00

Sahne: 21.30