Cubis Art Istanbul ’un sunduğu, Cüneyt Aksoy ’un yeni evren arayışları ve alternatif yaşam formları üzerine kurulu “Terra Genesis” i simli sergisi, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Adahan İstanbul ’da görülebilecek.

Terra Genesis, insanın yaşam döngüsünü devam ettirebilmesi için, içinde bulunduğu çağın kaosunda yeni döngüleri ortaya çıkarma ve alternatif yaşam formları belirlemeleri üzerine kurulmuş bir sergidir.

Sanatçı Cüneyt Aksoy, taş, kum ve su gibi doğaya ait organik malzemeler kullanarak içten bir sorgulamayı sürdürmektedir. Kum – beton gibi organik ve inorganik bileşenlerden oluşan eserler ise çarpık bir dünyanın temsilidir.

Sergi mekanı içinde bir merkez gibi kurulu olan kuyu, yaşamsal izlerin göstergesidir. Taş dokuya sahip, eski bir sarnıç olan mekan içindeki kuyu ile birlikte, Aksoy’un eserleri mekan ile güçlü bir bağ kurarak, varlık ve yokluk çizgisindeki yeni yaşam formlarının arayışını estetik bir görsellikle izleyiciye sunar.

Malzemenin yüzeyinde sanatçının salt estetik ve görsel dünyasından bir dışavurum olarak izlenen soyutlamaları, çoğunlukla karanlık bir dünyanın referanslarını yine gri, antrasit ve koyu tonlarda izleyiciye sunar. Farklı formlar içinde izlenen yapıtlar gri tonlar üzerinde, siyah rengin verdiği toz gibi uçucu görüntü etkisi ile dokusal bir algı ile izleyiciyi yönlendirir.

Yaşam alanlarının dönüşümü, hayatın değişkenliği, yaşanılabilir olan gezegenin insan eliyle harap edilmesi, yok oluşa giden zamansallık yeni yaşam alanlarının, formlarının keşfi gibi konuları, video, pentür, yerleştirme gibi disiplinlerarası yaklaşımlarla bir araya gelen “Terra Genesis”, insanın varlığının dünyayı bilinçli bir şekilde dönüştürme, yok etme ve tüm bunların üstüne alternatif bir dünyalar yaratmasını sorgulamaktadır.