Ahad Saadi, Azarnegari tekniğiyle, İran’ın mistik ve felsefi yönlerinden beslenerek gerçekleştirdiği katmanlı, çok dokulu yeni eserlerini ART350’de izleyiciyle buluşturmaktadır.

17 Eylül 2015 – 31 Ekim 2015
Art350 , Erenköy