SALT Yorumlama, eğitimcileri 28 Eylül’de SALT Galata’da düzenlenecek “Eğitimde Yaratıcı Drama” atölyesine davet ediyor. Dramaturg İlkay Ceyhan tarafından yürütülecek atölye, yaratıcı drama metodunun ders içeriklerine uygulanması konusunda teorik ve pratik çalışmaları içeriyor.

Eğitimde farklı kapsam ve tekniklerle kullanılan yaratıcı drama metodu, öğrenci merkezli yaklaşımıyla aktif öğrenme ortamları oluşturur. Yaratıcı dramadaki doğaçlama tekniği, iletişim, sorgulama ve eleştirel düşünme becerileri ile yaratıcılığın geliştirilmesine yardımcı olur.

SALT Yorumlama’nın “Eğitimde Yaratıcı Drama” atölyesinde eğitimcilere, öğrencilerle iletişim, ders içeriklerini farklı disiplinlerle ilişkilendirme, aktif ve kalıcı öğretim biçimleri gibi mesleki konularda ve kişisel gelişim süreçlerinde katkı sunulması amaçlanıyor. Atölye, sanat alanında çalışan eğitmenler, ortaokul ve lise öğretmenleri ile aday öğretmenlerin katılımına açık.

Atölye dili Türkçe’dir.
Katılım ücretsizdir ve 10 kişiyle sınırlıdır.

 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:

yorumlama@saltonline.org
(0212) 334 22 31