Açık Diyalog Istanbul’da Ahmet Elhan seminerlerinin ikincisi; optik imgenin kurulması üzerine odaklanıyor. Yerler, bedenler, yüzler, ve nesneler temel alınarak imge yapılandırmasının olanakları inceleneceği bu çalışmanın hedefi; katılımcıların tartışılan örneklerin ışığında kendilerine ait bir imge dizisi yapılandırmaları ve seminer sonunda üzerinde çalışabilecekleri bir proje ortaya çıkarmalarıdır.

28 ŞUBAT, 14, 28 MART, 11, 25 NİSAN, 9 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA
20.30-22.30