Hüseyin Aksoylu, ikinci solo sergisi “Açlık” ile insanın doğa ve toplumsal düzene uyum sağlama sürecinde yatan dinamikleri ve nedenselliği irdeliyor.

Sanatçı, uzun bir süredir yanıtlarını aradığı bu insanlık sorunsalını, tuval, video, heykel ve bilgisayarla üretilen imaj gibi farklı medyumların olanaklarıyla araştırıyor. Arton’da açılan sergi 4 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.